VAKBEURS VOOR HORECA ONDERNEMERS

10 en 11 april 2017 Industriehal Hazemeijer Hengelo


Disclaimer

Acceptatie van de voorwaarden
Hartelijk Horeca heeft haar website ingericht als service naar klanten, adviseurs en dealers. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronderstaande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de hieronderstaande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddelijk te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Hartelijk Horeca of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo's, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de websites. Ter bescherming van de belangen van Hartelijk Horeca en derden staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopieëren, af te drukken en te distribueren, zolang:

  • het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
  • het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Hartelijk Horeca kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Hartelijk Horeca bevatten.

Afwijzing garantie
Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze websites een doelstelling van Hartelijk Horeca is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. Hartelijk Horeca behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen. De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Hartelijk Horeca en vormt geen enkele waarborg. Hartelijk Horeca wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Actualiteit websites
De informatie op deze websites, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn.Hartelijk Horeca is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

Aansprakelijkheid
Hartelijk Horeca is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Hartelijk Horeca op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links
Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. Hartelijk Horeca is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. Hartelijk Horeca biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Verkrijgbaarheid van producten
Alle op deze sites vermelde producten en beschrijvingen hiervan kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met Hartelijk Horeca indien u meer specifieke productinformatie wenst te ontvangen.

Goed gebruik
Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderzins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Uw gegevens
Alle informatie die door de gebruiker op deze websites wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. Hartelijk Horeca kan de door de gebruiker achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken voor welk doel dan ook. Als de gebruiker informatie op deze website achterlaat welke een persoonlijk karakter heeft, geeft de gebruiker zijn akkoord dat Hartelijk Horeca deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken in Nederland dan wel daarbuiten. Voor verdere informatie betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Statement.

Nieuws

Bolscher meer dan vlees deelnemer Hartelijk Horeca

Met veel enthousiasme is Bolscher meer dan vlees samen met een aantal regionale partners vorig jaar gestart als deelnemer van Hartelijk Horeca. Ook dit jaar is het bedrijf uit Enschede weer aanwezig op de beurs.
 

Lees meer
Kookdemonstraties en boekpresentatie onder leiding van Nico Dingemans

Onder leiding van Nico Dingemans, de auteur van het succesvolle boek "From Farm To Fork" worden er op de beursvloer kookdemonstraties gegeven door een aantal chef-koks die hij daarvoor heeft geselecteerd.

Lees meer©2024 Hartelijk Horeca | Realisatie: Insite Design vorm & code